Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

BK Climbers ry (Y-tunnus: 2819573-5)

Mekaanikonkatu 15 A

00880 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henna Mäkinen

Puhelin +358 50 441 7489

Sähköposti: bk.climbers@gmail.com

Rekisterin nimi

BK Climbers ry:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt BK Climbers ry:n asiakkaaksi ja/tai jäseneksi, ostanut BK Climbers ry:n tarjoamaa palvelua tai tavaraa ja/tai osallistuu BK Climbers ry:n järjestämään tilaisuuteen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on BK Climbers ry:n asiakas- ja jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää BK Climbers ry:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötetoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää BK Climbers ry:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. BK Climbers ry saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsittellään ainoastaan BK Climbers ry:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

BK Climbers ry:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin ja jäsenluettelon toimittamista Suomen Kiipeilyliitto SKIL ry:lle. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä BK Climbers ry:lle, sähköpostitse bk.climbers@gmail.com.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)
  • Postiosoite (vapaaehtoinen)
  • Puhelinnumero (vapaaehtoinen)
  • Asiakkaan valtuuttama yksilöivä tunniste viivakoodilliselta kortilta salatussa muodossa (saattaa sisältää henkilötunnuksen)
  • Asiakkuuden alkamispäivä
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja käyntikerroista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan BK Climbers ry:n ja jäsenyyksien osalta Suomen Kiipeilyliitto SKIL ry:n käytössä, paitsi BK Climbers ry:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta BK Climbers ry:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole BK Climbers ry:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää BK Climbers ry:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee BK Climbers ry:n palvelutarjoajan salasanasuojatulla palvelimella.